Posts Tagged ‘Stenmur’

Fortsättning från föregående inlägg. Fler fotografier i nästa inlägg. Annonser


Fortsättning från föregående inlägg. Fler fotografier i nästa inlägg.


Några bilder från omgivningar runt sommarens hyrda stuga i Högalt i Hishult. Kort bakgrund. Fler fotografier i nästa inlägg.